Consultoria

La consultoria és part important del desenvolupament de negoci de 0m2.
L'experiència en el projecte i posada en obra d'estructures d'edificació confereix gran versatilitat en la valoració d'opcions i alternatives per brindar resposta als clients.
Àrees:

 • Estudi d'estructures diverses en Arquitectura i Edificació
 • Valoració de processos constructius i industrialització
 • Disseny d'Estructures
 • Estudi d'elements estructurals secundaris: façanes, cobertes, mobiliari urbà, etc.
 • Assistència tècnica per a empreses constructores o indústries del sector.

  El vessant acadèmica i de relació amb la docència dels socis de la companyia li permet tenir gran capacitat d'anàlisi i síntesi per a la diagnosi de patologies en edificis i en el disseny i desenvolupament de tècniques innovadores en la construcció.
  En aquest camp destaquen:

  • Informes i dictàmens en edificis i estructures
  • Estudis de noves tècniques constructives
  • Industrialització i prefabricació
  • Peritatge
  • Caracterització del comportament d'edificis enfront del sisme
  • Caracterització del comportament d'edificis davant del foc
  • Anàlisi del comportament d'edificis enfront del vent
  • Assistència tècnica per l'estudi d'alternatives en estructures i fonamentacions
  • Projectes per a l'assaig d'elements estructurals i arquitectònics