Estructures lleugeres d'alumini

OM2 porta diversos anys en el disseny, càlcul i fabricació tot tipus d'estructures d'alumini (peces, unions, perfileria, façanes lleugeres, etc.)
Entre elles es citen les següents:

  • Marquesines d'aparcament
  • Estructures temporals, com carpes d'alumini (a través de l'empresa: www.okatent.com)
  • Estructures per hortes solars (a través de l'empresa: www.c-solar.es)