Obra nova

La dilatada experiència de la Companyia li ha permès desenvolupar un extens bagatge en el projecte i la posada en obra d'edificis nous en les més diverses tipologies, usos i materials (formigó, acer, etc ...)
en aquest àmbit els serveis que presta són principalment:

  • Projecte de fonamentació i estructures
  • Anàlisi de sistemes resistents
  • Desenvolupament de processos constructius
  • Desenvolupament de noves tècniques estructurals
  • Assistència tècnica en obra
  • Consultoria per a la redacció d'estudis de seguretat i salut