Enginyeria mecànica

0m2 fem tot tipus de càlcul d'elements i components pel mètode d'elements finits:

  • Càlcul plàstic d'elements metàl · lics.
  • Càlcul i anàlisi de tensions en elements de formigó.
  • Càlcul i simulacions de túnel de vent (dinàmica de fluids)
  • Càlcul i simulació de dipòsits que contenen líquids (dinàmica de fluids).
  • Disseny de components especials.